LUTERAŃSKI EWANGELICKI KOŚCIÓŁ
AUGSBURSKIEGO WYZNANIA

Bohoslužby a události

BYSTŘICE / BYSTRZYCA

28. 5. – Zesłanie Ducha Św. / Konfirmace, 8:30, spol., ofěra
29. 5. – Svatodušní pondělí, 17:00, spol.

4. 6. – Trojici sv. – 8:30, č
Nýdek – 10:30, č
11. 6. – Spolu u stolu – ekumenická boh., 10:00
18. 6. – 2. Niedziela po Trójcy Św., 10:30, pl, po: Sp WP
Karpętna – 8:30, pl
25. 6. – Konec školního roku, 10:30, spol., ofěra

ČESKÝ TĚŠÍN / CZESKI CIESZYN

Nedělní a sváteční bohoslužby vždy se Zpovědi a Večeři Páně

Program na rok 2023

HRÁDEK / GRÓDEK
Změny v červnu:
18. 6. – 2. neděle po Trojici, 8:30, spol.
25. 6. – Konec školního roku, 8:30, spol., ofěra na kostelnici

Program na rok 2023

TŘINEC / TRZYNIEC

28. 5. – Zesłania Ducha Świętego, 14:00, pl, ofiara
29. 5. – 2. sv. seslání Ducha Svatého, 16:00, č

4. 6. – Památka posvěcení kostela, 14:00, č, sbor
11. 6. – 1. Niedziela po Trójcy Świętej, 9:00, pl, Sp WP
18. 6. – 2. neděle po Trojici svaté, 9:00, č, Zp VP
25. 6. – Konec školního roku, 9:00, č
29. 6. – Petra a Pavla, 16:00, č

2. 7. – 4. Niedziela po Trójcy Świętej, 14:00, pl, ofiara
9. 7. – 5. neděle po Trojici svaté, 9:00, č, Zp VP
16. 7. – 6. Niedziela po Trójcy Świętej, 9:00, pl, Sp WP
23. 7. – 7. neděle po Trojici svaté, 9:00, č, ofěra
30. 7. – 8. Niedziela po Trójcy Świętej, 9:00, pl