LUTERAŃSKI EWANGELICKI KOŚCIÓŁ
AUGSBURSKIEGO WYZNANIA

Bohoslužby a události

BYSTŘICE / BYSTRZYCA

15.5. – Cantate, 10:30, č, po: Zpověď, Večeře Páně
22.5. – Rogate, 8:30, spol., Konfirmace, ofěra
26.5. – Nanebevstoupení, 17:00, spol., LECAV+SCEAV
29.5. – Exaudi – Koszarzyska – 8:30, pl
Nýdek – 10:30, pl

ČESKÝ TĚŠÍN / CZESKI CIESZYN

Nedělní a sváteční bohoslužby vždy se Zpovědi a Večeři Páně

15.5. – Cantate, 9:00, č
22.5. – Rogate, 9:00, pl
29.5. – Neděle nanebevstoupení, 9:00, spol.

HRÁDEK / GRÓDEK

15.5. – Cantate, 10:30, pl
22.5. – Rogate, 10:30, spol., konfirmace, ofěra, Zpověď, Večeře Páně
29.5. – Neděle Nanebevstoupení, č

PRAHA

Bohoslužby v českém jazyce v 16:30 hod.

TŘINEC / TRZYNIEC

15.5. – Cantate, 9:00, č, Zpověď, Večeře Páně
22.5. – Rogate, 9:00, pl
26.5. – Nanebevstoupení, 16:00, č
29.5. – Exaudi, 9:00, č