LUTERAŃSKI EWANGELICKI KOŚCIÓŁ
AUGSBURSKIEGO WYZNANIA

Bohoslužby a události

BYSTŘICE / BYSTRZYCA

5. 2. – Niedziela Septuagesimae, 8:30, pl
Nydek – 10:30, pl
12. 2. – neděle Sexagesimae, 8:30, č, ofěra
Nýdek – 10:30, č, ofěra
19. 2. – Niedziela Estomihi, 10:30, pl, po: Sp WP
24. 2. – 1. piątek postny, 17:00, pl (SCEAV)
26. 2. – neděle Invovavit, 10:30, č, po: Zp VP

3. 3. – Světový den modliteb, 17:00, spol.
5. 3. – Niedziela Reminiscere, 8:30, pl, ofiara
Nydek – 10:30, pl, ofiara
10. 3. – 3. piątek postny, 17:00, pl (LECAV)
12. 3. – neděle Oculi, 8:30, č, ofěra
Nýdek – 10:30, č, ofěra
17. 3. – 4. postní pátek, 17:00, č (SCEAV)
19. 3. – Niedziela Laetare, 10:30, pl, po: Sp WP
24. 3. – 5. piątek postny, 17:00, pl (SCEAV)
26. 3. – neděle Judica, 10:30, č, po: Zp VP
31. 3. – 6. postní pátek, 17:00, č (LECAV)

ČESKÝ TĚŠÍN / CZESKI CIESZYN

Nedělní a sváteční bohoslužby vždy se Zpovědi a Večeři Páně

31.12. – Starý rok, 17:00, spol.

Program na rok 2023

HRÁDEK / GRÓDEK

31.12. – Starý rok, 15:00, spol., ofěra

Program na rok 2023

PRAHA

Bohoslužby v českém jazyce v 16:30 hod.

TŘINEC / TRZYNIEC

5. 2. – 3. neděle před Postem, 14:00, č, ofěra
12. 2. – 2. Niedziela przed Postem, 9:00, pl, Sp WP
19. 2. – neděle před Postem, 9:00, č, Zp VP
24. 2. – 1. postní pátek, 16:00, č
26. 2. – 1. Niedziela Postu, 9:00, pl, po: Sborové shromáždění

3. 3. – Světový den modliteb, 16:00
5. 3. – 2. Niedziela Postu, 14:00, pl, Sp WP
10. 3. – 3. postní pátek, 16:00, č
12. 3. – 3. postní neděle, 9:00, č, Zp VP
17. 3. – 4. piątek postny, 16:00, pl
19. 3. – 4. Niedziela Postu, 9:00, pl
24. 3. – 5. postní pátek, 16:00, č
26. 3. – 5. postní neděle, 9:00, č, ofěra
31. 3. – 6. piątek postny, 16:00, pl