LUTERAŃSKI EWANGELICKI KOŚCIÓŁ
AUGSBURSKIEGO WYZNANIA

Obřady


Křest


Křest je dle učení evangelické Církve svátost. Znamená to, že je to obřad, který ustanovil Pán Ježíš Kristus, který obsahuje viditelný prvek (vodu), a je darem Boží milosti (prostředek milosti).
Naše Církev křti zároveň malé dětí (v případě kdy alespoň jeden z rodičů je evangelického vyznání) jako i dospělé, kteří dosud nebyli pokřtění, kteří uvěřili a absolvovali křestní přípravu.

Křest se koná většinou v kostele, na území sboru, ve kterém žije křtěny a jeho rodina. Křest v jiném sboru vyžádaje souhlas pastora sboru, na území kterého křtěny žije. Ve většině sboru před křtem má místo pastorační setkání pastora s rodiči, anebo s křtěným v případě křtu dospělého.

Křest se koná většinou během samostatné křestní bohoslužby. Kromě křtěného a rodičů, velice významnou funkci jsou křestní rodiče (kmotři). Kmotrem (kmotrou) může být pouze dospělý (ve věku po-konfirmačním), pokřtěný a věřící křesťan (nejlépe evangelického vyznání). Zpravidla měl by být kmotr a kmotra. Pokud je ale pouze kmotr (anebo pouze kmotra) je třeba nalézt svědka (nebo svědkyni), který (která) nemusí splňovat jakékoliv podmínky, kromě přítomnosti na křtu.

Křest – jako začátek přítomnosti dítěte v Kristově církvi je pozváním k účasti v životě sboru – nedělních besídkách a vyučování náboženství. Zodpovědnost za náboženskou výchovu pokřtěného dítěte na mocí svého slibování mají rodiče a kmotři.


Konfirmační příprava

Konfirmace je církevní obřad určen pro pokřtěné dětí (mládež) v věku kolem 12 let.

Církevní sňatek
Postup před uzavřením sňatku ve farních sborech Luterské evangelické církve a. v.:Církevní sňatek v naší církví mohou uzavřít osoby, z nichž alespoň 1 osoba je evangelického vyznání.
1. Zarezervujte si termín sňatku osobně na místním farním úřadě LECAV.
2. Navštivte matriku v obci konání sňatku (Bystřice, Český Těšín, Hrádek – v Jablunkově, Třinec, Praha).
3. Vyplňte na matrice všechny potřebné dokumenty vč. aktuálních jmen Vašich rodičů a údajů o svědcích.
4. Se všemi vyplněnými dokumenty z matriky a rodnými listy snoubenců se nejpozději 2 týdny před datem konání sňatku dostavte na farní úřad.
Pozn.: Dokumenty z matriky nesmí být v den konání sňatku starší než 6 měsíců.
5. Přibližně 2 týdny před termínem sňatku si snoubenci dohodnou telefonicky schůzku s farářem, který je bude oddávat.
6. V týdnu před sňatkem proběhne osobní setkání faráře se snoubenci.
7. V den konání sňatku je nutné donést platné občanské průkazy snoubenců i obou svědků.

– Sňatky provádíme v jazyce českém, polském i dvojjazyčně (česko-polsky). V případě sňatku cizince musí být na obřadu přítomen tlumočník.
– Na základě rozhodnutí presbyterstva oddáváme pouze v kostele.
– V případě jakýchkoli změn před svatbou (změna svědka, zrušení svatby apod.) nás neprodleně kontaktujte.
– Sňatek bude vykonávat farář, který v určený den bude zrovna oddávat.
– Důležité upozornění: Váš občanský průkaz bude při sňatku znehodnocen. Dočasné potvrzení, které dostanete, platí pouze na území ČR. Proto je třeba si uvědomit, že do doby než Vám bude na úřadě vydán nový občanský průkaz, musíte mít pro případné cesty do zahraničí platný cestovní pas.
– Vykonání sňatku je ve farním sboru v Bystřici zpoplatněno částkou 2.500,-Kč,(v Českém Těšíně ?, v Hrádku 1.300,-Kč, v Praze ? a v Třinci ?) která se skládá v den konání sňatku.


Pohřeb

Křesťanský pohřeb, je určen pro pokřtěné a věřící zesnulé.