LUTERAŃSKI EWANGELICKI KOŚCIÓŁ
AUGSBURSKIEGO WYZNANIA

Duchovní

Pro službu k výkonu náboženské činnosti je v Církvi povolán úřad duchovního. Jsou to osoby ke svému úřadu vzdělané, které přijetím ordinace se v Církvi zavázaly k plnění úřadu jako svého výhradního životního povolání.

Věslav Szpak
Biskup,
Administrátor v Bystřici
Ord. 1. 10. 1973
Inst. 28. 10. 2018
Tel.
Mail. veslavszpak@azet.sk

Ladislav Devečka

Biskupský tajemník,
Pastor v Třinci
Ord. 23. 11. 1986
Tel.
Mail. ladislav.devecka@gmail.com

Rafał Bukowiecki

Pastor v Českém Těšíně
Ord. 20. 11. 2005
Tel. 731 793 312,  +48 33 825 15 09
Mail. rafalbukowiecki@wp.pl

Jakub J. Retmaniak

Pastor v Hrádku
Ord. 20. 10. 2013
Tel. 774 572 764
Mail. retmaniak@lecav.cz

Witold Strumpf

Celocírkevní duchovní
Ord. 1992
Tel. 731 043 925
Mail.

Eva Devečková
Pomocná duchovní v Třinci
Ord. 24. 11. 2002
Tel.
Mail.

Tomasz Molin

Farní vikář v Bystřici a v Třinci
Ord. 24. 11. 2002
Tel.
Mail. t.m.molin@wp.pl
Zuzana Szpaková
Emeritní duchovní
Ord. 26. 10. 1976
Tel.
Mail.
Irena Devečková
Emeritní duchovní
Ord.
Tel.
Mail.