LUTERAŃSKI EWANGELICKI KOŚCIÓŁ
AUGSBURSKIEGO WYZNANIA

Církevní rada

Církevní rada se skládá ze sedmi členů, a to z biskupa, biskupského tajemníka, jednoho duchovního člena, jednoho laického kurátora a tři laických členů, které volí a odvolává Synod.

Členové církevní rady (9/2018 - 9/2024):

Biskup: biskup Věslav Szpak, FS Bystřice
Biskupský tajemník: pastor Mgr. Ladislav Devečka, FS Třinec
Duchovní člen: vikář Mgr. Tomasz Molin, FS Bystřice/Třinec
Laický kurátor: Ing. Ivan Sliž , FS Bystřice
Laický člen: sborový kurátor Adam Podola, FS Třinec
Laický člen: Ing. Eduard Jursa, FS Český Těšín
Laický člen: Danuše Sikorová, FS Český Těšín

Náhradní členové CR:
Duchovní: Mgr. Witold Strumpf, FS Český Těšín, celocírkvní duchovní
Laický: Ing. Marek Rusz, FS Třinec

Kontakt:
Církevní rada Luterské evangelické církve a. v. v České republice
Bystřice 1387
739 95 Bystřice
e-mail: lecav@volny.cz
tel.: (+420) 558 995 300
IČ: 63025159