Bohoslužby

 

Bystřice
Bystrzyca

Č. Těšín

Cz. Cieszyn

Hrádek

Gródek

Praha

Praga

Třinec

Trzyniec

30.5.2019
Nanebevstoupení Páně
17:00 spol.
LECAV+SCEAV
16:00 pl

 

2.6.2019
Exaudi
8:30 č
ofěra
Nanebevst.
9:00 č
Zp VP
Nanebevst.
8:30 č
16:30 č 14:00 pl
Pam. pośw. k.
ofiara
Nýdek
10:30 č
ofěra
9.6.2019
Letnice
10:00 spol.
Spolu u stolu
LECAV+SCEAV
– – –
10.6.2019
Letniční pon.
16:00 č
9:00 pl
Sp WP
– – –
10.6.2019
Letniční pon.
17:00 spol.
8:30 wsp. (p. kanc)
ofiara
16:30 č 14:00 č
ofěra
– – –
10.6.2019
Pon. Zesł. DŚ
16:00
16.6.2019
Sv. Trojice
10:30 pl
po: Sp WP
9:00 pl
Sp WP
10:30 p
11:30 Sp WP
16:30 č 9:00 č
Zp VP
Karpętna
8:30 pl
23.6.2019
1. neděle po Trojici
10:30 č
po: Zp VP
9:00 č
Zp VP
10:30 spol.
Památka posvěcení
ofěra
16:30 č 9:00 pl
ofiara
Košařiska
8:30 č
30.6.2019
2. neděle po Trojici
Den církve
8:30 spol.
– – – Konec šk. roku
8:30 spol.
ofěra
– – – – – –
7.7.2019
3. neděle po Trojici
8:30 pl
ofiara
9:00 č
ofěra
Zp VP
8:30 č 16:30 č 14:00 pl
Sp WP
Nydek
10:30 pl
ofiara
14.7.2019
4. neděle po Trojici
8:30 č 9:00 pl
Sp WP
10:30 pl
11:30 Sp WP
16:30 č 9:00 č
Zp VP
Nýdek
10:30 č
21.7.2019
5. neděle po Trojici
10:30 pl
po: Sp WP
9:00 č
Zp VP
10:30 č
ofěra
16:30 č 9:00 č
28.7.2019
6. neděle po Trojici
10:30 č
po: Zp VP
9:00 pl
Sp WP
8:30 pl 16:30 č 9:00 č
4.8.2019
7. neděle po Trojici
8:30 pl 9:00 č
ofěra
Zp VP
8:30 č 16:30 č 14:00 č
ofěra
Nydek
10:30 pl
11.8.2019
8. neděle po Trojici
8:30 č
ofěra
9:00 pl
Sp WP
10:30 pl
ofiara
16:30 č 9:00 č Nýdek
10:30 č
ofěra
18.8.2019
9. neděle po Trojici
10:30 pl
po: Sp WP
9:00 č
Zp VP
10:30 č
11:30 Zp VP
16:30 č 9:00 pl
25.8.2019
10. neděle po Trojici
10:30 č
po: Zp VP
9:00 pl
Sp WP
8:30 pl 16:30 č 9:00 pl
1.9.2019
11. neděle po Trojici
Zač. šk. roku
8:30 č
ofěra
 
Pocz. roku szk.
9:00 pl
ofiara
Sp WP
Zač. šk. roku
8:30 spol.
ofěra
16:30 č Zač. šk. roku
14:00 č
ofěra
Nýdek
10:30 č
ofěra
8.9.2019
12. neděle po Trojici
8:30 pl
ofiara
9:00 č
Zp VP
10:30 č
11:30 Zp VP
16:30 č 9:00 pl Nydek
10:30 pl
ofiara