Bohoslužby

Bystřice
Bystrzyca

Č. Těšín

Cz. Cieszyn

Hrádek

Gródek

Praha

Praga

Třinec

Trzyniec

17.6.2018
3. po Trojici
10:30 pl
po: Sp WP
9:00 pl
Sp WP
10:30 pl 16:30 č 9:00
24.6.2018

4. po Trojici

10:30 č
ofěra
po: Zp VP
9:00 č
Zp VP
10:30 spol.
ofěra
volební sborové shrom.
16:30 č 9:00 č
ofěra
– – –
29.6. – Petra a Pavla
16:00 č
1.7.2018
5. po Trojici
8:30 pl 9:00 pl
ofiara
Sp WP
8:30 č
ofěra
16:30 č 14:00 pl Nydek
10:30 pl
8.7.2018
6. po Trojici
8:30 č
ofěra
9:00 pl
Sp WP
8:30 pl 16:30 č 9:00 č Nýdek
10:30 č
ofěra
15.7.2018
7. po Trojici
10:30 pl
po: Sp WP
9:00 pl
Sp WP
10:30 č
po: Zp VP
16:30 č 9:00 č
22.7.2018
8. po Trojici
10:30 č
po: Zp VP
9:00 pl
Sp WP
10:30 pl
ofiara
po: Sp WP
16:30 č 9:00 č
29.7.2018
9. po Trojici
8:30 pl 9:00 č
Zp VP
8:30 č 16:30 č 9:00 č
5.8.2018
10. po Trojici
8:30 č 9:00 pl
ofiara
Sp WP
8:30 pl 16:30 č 14:00 č
ofěra
Nýdek
10:30 č
12.8.2018
11. po Trojici
8:30 pl
ofiara
9:00 pl
Sp WP
10:30 č
ofěra
16:30 č 9:00 pl Nydek
10:30 pl
ofiara