Start

! ! !BLÍŽÍCÍ SE CELOCÍRKEVNÍ AKCE ! ! !

28.10.2018 10:30, evangelický kostel v Bystřici – instalace nového biskupa LECAV far. Věslava Szpaka, během celocírkevní bohoslužby se zpovědí a Večeři Páně
17.11.2018 14:00, sborové centrum LECAV v Bystřici – setkání sdružení žen, zodpovědná osoba: Eva Devečková
24.11.2018 14:00, sborové centrum LECAV v Bystřici – setkání presbyterstev

zve Církevní rada / zaprasza Rada Kościelna

* * *

Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice (LECAV) je luterskou církví v ČR působící na Těšínsku v Moravskoslezském kraji a v hlavním městě Praze. Vznikla roku 1995 odštěpením od Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV).

LECAV se hlásí k dějinnému odkazu luterství na Těšínském Slezsku, kde evangelická církev existuje v různých organizačních formách nepřetržitě od první poloviny 16. století až dodnes.

Základem zvěsti LECAV je v Ježíši Kristu zjevené Boží Slovo, jak o něm svědčí biblické knihy /inspiracia verbalna/ Starého i Nového zákona vykládané v souladu s Knihou svorností: Augsburské vyznání, Obrana Augsburského vyznání, kterou napsal Filip Melanchton, Melanchtonův traktát O moci a primátu papežově, Lutherovy Šmalkaldské články, Lutherův Malý katechismus, Lutherův Velký katechismus a Formule svornosti. LECAV má i svou Ústavu. LECAV podporuje ekumenické vztahy na místní i republikové úrovni. Základní vyznání LECAV jsou Apoštolské, Nicejsko-Cařihradské a Athanasiovo vyznání víry.

* * *

Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (cz. Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice, LECAV) – Kościół luterański działający przede wszystkim na Śląsku Cieszyńskim w Czechach, powstały w wyniku rozłamu w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania (SCEAV).

Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania liczy obecnie 5.412 wiernych należących do pięciu parafii oraz 10 duchownych. Obecnym biskupem – elektem jest ks. Wiesław Szpak. Kościół prowadzi szkoły niedzielne, nauki dla konfirmantów, godziny biblijne, spotkania dla młodzieży i kobiet oraz próby chóru.